TẦM NHÌN SỨ MỆNH
Tầm nhìn:

Trở thành thương hiệu sản xuất trùn quế và các sản phẩm liên quan các loại vững chắc – uy tín khu vực Đông Nam bộ với nền tảng tư duy cạnh tranh trong chiến lược phát triển, đội ngũ nhân sự tận tâm chuyên nghiệp, trang thiết bị được đầu tư hiện đại. Là sự lựa chọn hoàn hảo của khách hàng trong mục tiêu phát triển thương hiệu, người bạn đồng hành tin cậy của các đối tác truyền thông và là kênh đầu tư hiệu quả của các cổ đông.

sứ mệnh:

• Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dịch vụ chất lượng cao nhất – Định vị thương hiệu của khách hàng sâu trong tâm trí công chúng.
• Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, kiến tạo thành công & hạnh phúc cho cộng đồng để đem lại sự phát triển bền vững của Công ty và gia tăng giá trị cho mỗi cá nhân tổ chức.
• Xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn, chuyên nghiệp, đảm bảo thu nhập và phúc lợi tốt cho người lao động.

Giá trị cốt lõi:

• Cống hiến Công ty : Tận tâm – Tận lực – Tận trung
• Thực thi công việc : Trách nhiệm – Sáng tạo – Hiệu quả
• Quan hệ nội bộ : Thấu hiểu – Gắn kết – Sẻ chia
• Sản phẩm & Dịch vụ : Trí tuệ – Độc lạ – Chuyên nghiệp
• Khách hàng là trọng tâm: Lắng nghe – Hợp tác – Phát triển